โปรโมชั่นตอนนี้!

Haocom Cloud ทุ่มเทเพื่อให้ชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในราคาที่ดีที่สุด หน้านี้จะแสดงข้อมูลสรุปโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดของเรา

หมายเหตุ:
  • การต่ออายุและการโอนจะไม่ใช่ราคาพิเศษนี้
  • ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนโดเมนที่สามารถลงทะเบียนผ่านโปรโมชันนี้ได้
Tlds ราคาโปรโมชั่น ปีการลงทะเบียนโปรโมชั่นสูงสุด
.fun $ 1.75 1
.pw $ 1.75 1
.tech $ 15.59 1
.live $ 3.88 1
.irish $ 7.17 1
.today $ 4.44 1
.credit $ 8.83 1
.cash $ 6.07 1
.academy $ 14.79 1
.srl $ 3.84 1
.doctor $ 15.00 1
.ltda $ 3.84 1
.toys $ 15.00 1
.biz $ 6.04 1
.shoes $ 28.89 1
.co $ 10.99 1
.buzz $ 1.64 1
.space $ 2.83 1
.tools $ 8.83 1
.energy $ 10.49 1
.tips $ 10.93 1
.associates $ 14.91 1
.bargains $ 14.91 1
.guru $ 6.11 1
.coupons $ 14.91 1
.systems $ 6.11 1
.haus $ 14.91 1
.club $ 2.90 1
.website $ 7.54 1
.kitchen $ 14.91 1
.design $ 7.55 1
.life $ 3.76 1
.loans $ 14.91 1
.pink $ 6.02 1
.solutions $ 7.00 1
.global $ 13.85 1
.blue $ 6.02 1
.ltd $ 8.62 1
.info $ 4.98 1
.red $ 6.02 1
.host $ 14.01 1
.lgbt $ 13.29 1
.kim $ 6.02 1
.press $ 14.01 1
.ski $ 13.29 1
.promo $ 6.02 1
.site $ 7.54 1
.pet $ 6.02 1
.world $ 3.88 1
.works $ 5.00 1
.bio $ 13.29 1
.archi $ 13.29 1
.pro $ 4.93 1
.green $ 13.29 1
.coffee $ 8.83 1
.photography $ 10.34 1
.travel $ 34.49 1
.actor $ 14.69 1
.mobi $ 6.02 1
.news $ 14.69 1
.me $ 8.20 1
.in.net $ 1.75 1
.xyz $ 1.41 1
.online $ 8.89 1
.college $ 8.75 1
.email $ 3.88 1
.rent $ 8.75 1
.store $ 9.94 1
.black $ 13.29 1
.poker $ 13.29 1