โปรโมชั่นตอนนี้!

Haocom Cloud ทุ่มเทเพื่อให้ชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในราคาที่ดีที่สุด หน้านี้จะแสดงข้อมูลสรุปโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดของเรา

หมายเหตุ:
  • การต่ออายุและการโอนจะไม่ใช่ราคาพิเศษนี้
  • ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนโดเมนที่สามารถลงทะเบียนผ่านโปรโมชันนี้ได้
Tlds ราคาโปรโมชั่น ปีการลงทะเบียนโปรโมชั่นสูงสุด
.men $ 15.00 1
.win $ 15.00 1
.bid $ 15.00 1
.webcam $ 15.00 1
.stream $ 15.00 1
.date $ 15.00 1
.trade $ 15.00 1
.review $ 15.00 1
.loan $ 15.00 1
.cricket $ 15.00 1
.science $ 15.00 1
.download $ 15.00 1
.party $ 15.00 1
.faith $ 15.00 1
.accountant $ 15.00 1