โปรโมชั่นตอนนี้!

Haocom Cloud ทุ่มเทเพื่อให้ชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในราคาที่ดีที่สุด หน้านี้จะแสดงข้อมูลสรุปโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดของเรา

หมายเหตุ:
  • การต่ออายุและการโอนจะไม่ใช่ราคาพิเศษนี้
  • ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนโดเมนที่สามารถลงทะเบียนผ่านโปรโมชันนี้ได้
Tlds ราคาโปรโมชั่น ปีการลงทะเบียนโปรโมชั่นสูงสุด
.fun $ 1.74 1
.pw $ 1.74 1
.irish $ 7.15 1
.live $ 3.87 1
.credit $ 8.80 1
.today $ 4.42 1
.academy $ 14.75 1
.cash $ 6.05 1
.art $ 3.94 1
.srl $ 3.83 1
.buzz $ 1.45 1
.ltda $ 3.83 1
.doctor $ 14.95 1
.space $ 2.82 1
.toys $ 14.95 1
.tips $ 10.90 1
.shoes $ 28.81 1
.tools $ 8.80 1
.energy $ 10.46 1
.associates $ 14.87 1
.bargains $ 14.87 1
.club $ 2.89 1
.coupons $ 14.87 1
.design $ 7.53 1
.haus $ 14.87 1
.pink $ 6.00 1
.website $ 7.51 1
.kitchen $ 14.87 1
.blue $ 6.00 1
.life $ 3.75 1
.loans $ 14.87 1
.red $ 6.00 1
.ltd $ 8.59 1
.global $ 13.81 1
.kim $ 6.00 1
.host $ 13.96 1
.info $ 4.96 1
.promo $ 6.00 1
.press $ 13.96 1
.lgbt $ 13.25 1
.pet $ 6.00 1
.world $ 3.87 1
.ski $ 13.25 1
.pro $ 4.91 1
.works $ 4.98 1
.coffee $ 8.80 1
.guru $ 6.09 1
.systems $ 6.09 1
.bio $ 13.25 1
.archi $ 13.25 1
.travel $ 34.39 1
.green $ 13.25 1
.mobi $ 6.00 1
.photography $ 10.30 1
.me $ 8.18 1
.actor $ 14.65 1
.xyz $ 1.41 1
.news $ 14.65 1
.college $ 8.73 1
.in.net $ 1.74 1
.rent $ 8.73 1
.online $ 8.87 1
.black $ 13.25 1
.email $ 3.87 1
.poker $ 13.25 1
.store $ 9.91 1
.ooo $ 13.25 1
.tech $ 15.54 1