โปรโมชั่นตอนนี้!

Haocom Cloud ทุ่มเทเพื่อให้ชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในราคาที่ดีที่สุด หน้านี้จะแสดงข้อมูลสรุปโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดของเรา

หมายเหตุ:
  • การต่ออายุและการโอนจะไม่ใช่ราคาพิเศษนี้
  • ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนโดเมนที่สามารถลงทะเบียนผ่านโปรโมชันนี้ได้
Tlds ราคาโปรโมชั่น ปีการลงทะเบียนโปรโมชั่นสูงสุด
.srl $ 3.65 1
.ltda $ 3.65 1
.pink $ 5.73 1
.blue $ 5.73 1
.red $ 5.73 1
.kim $ 5.73 1
.info $ 4.74 1
.promo $ 5.73 1
.lgbt $ 12.66 1
.pet $ 5.73 1
.ski $ 12.66 1
.pro $ 4.69 1
.bio $ 12.66 1
.archi $ 12.66 1
.green $ 12.66 1
.mobi $ 5.73 1
.black $ 12.66 1
.poker $ 12.66 1